Wykład dr Markusa Osterriedera

2017-10-07 18:00:00

Wykład dr Markusa Osterriedera

Świat w czasie przełomu: współczesna polityczna i społeczna sytuacja Europy

wykład dr Markusa Osterriedera

 

17 października 2017

18:00

Szkoła Waldorfska im. Janusza Korczaka w Krakowie

 

 

Jak wygląda współczesna polityczna i społeczna sytuacja Europy, sto lat po roku 1917?

Współczesne wojny i przewroty polityczne wraz  z kwestią migracji ukazują problemy, które nie mogą zostać rozwiązane w oparciu o dotychczasowy sposób myślenia. Również lęki i odrzucanie powodowane antypatią w żadnym wypadku nie pomogą w znalezieniu najlepszych rozwiązań na przyszłość. Potrzebne jest raczej zrozumienie głębiej ukrytych związków, co jest istotnym warunkiem do koniecznej przemiany duchowej. To ona może stać się źródłem reform społecznych i politycznych.

 Markus Osterrieder - Dr Markus Osterrieder, ur. W 1961 r. w Monachium. Studiował historię Europy Wschodniej, slawistykę i nauki polityczne. Po wieloletniej działalności w Instytucie Wschodnioeuropejskim w Monachium pracuje dzisiaj jako niezależny historyk, publicysta i wykładowca w kraju i zagranicą przede wszystkim nad zagadnieniami wymiany i przekazu kulturowego pomiędzy Wschodem i Zachodem. Autor m. in. takich publikacji jak:  "Sonnenkreuz und Lebensbaum. Irland, der Schwarzmeer-Raum und die Christianisierung der europäischen Mitte”  (Krzyż słoneczny i drzewo życia. Irlandia, obszar czarnomorski i chrystianizacja Europy  Środkowej), Stuttgart 1995, "Das wehrhafte Friedensreich. Bilder von Krieg und Frieden in Polen-Litauen (1505-1596)." (Obronne królestwo pokoju. Obrazy wojny I pokoju w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1505  - 1596) Wiesbaden 2004, "Durchlichtung der Welt: Altiranische Geschichte" (Świat przeniknięty światłem. Historia starożytnego Iranu.), Kassel 2008; Welt im Umbruch. Nationalitätenfrage, Ordnungspläne und Rudolf Steiners Haltung im Ersten Weltkrieg; (Świat w okresie przełomu, problem nacjonalizmu. Plany porządku światowego i postawa Rudolfa Steinera podczas I wojny światowej), (Stuttgart 2014).


 

Wykład odbędzie się w Szkole Waldorfskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego 33, po wykładzie planowana jest dyskusja.
Wstęp: 15-20 zł. (wedle możliwości) – pokrycie kosztów przejazdu oraz honorarium prowadzącego.

 

powrót do strony głównej

Stulecie pedagogiki waldorfskiej

Stulecie pedagogiki waldorfskiej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Zaproszenie na sztukę klasy IX

Zaproszenie na sztukę klasy IX