Wykład dr Markusa Osterriedera

2017-10-07 18:00:00

Wykład dr Markusa Osterriedera

Świat w czasie przełomu: współczesna polityczna i społeczna sytuacja Europy

wykład dr Markusa Osterriedera

 

17 października 2017

18:00

Szkoła Waldorfska im. Janusza Korczaka w Krakowie

 

 

Jak wygląda współczesna polityczna i społeczna sytuacja Europy, sto lat po roku 1917?

Współczesne wojny i przewroty polityczne wraz  z kwestią migracji ukazują problemy, które nie mogą zostać rozwiązane w oparciu o dotychczasowy sposób myślenia. Również lęki i odrzucanie powodowane antypatią w żadnym wypadku nie pomogą w znalezieniu najlepszych rozwiązań na przyszłość. Potrzebne jest raczej zrozumienie głębiej ukrytych związków, co jest istotnym warunkiem do koniecznej przemiany duchowej. To ona może stać się źródłem reform społecznych i politycznych.

 Markus Osterrieder - Dr Markus Osterrieder, ur. W 1961 r. w Monachium. Studiował historię Europy Wschodniej, slawistykę i nauki polityczne. Po wieloletniej działalności w Instytucie Wschodnioeuropejskim w Monachium pracuje dzisiaj jako niezależny historyk, publicysta i wykładowca w kraju i zagranicą przede wszystkim nad zagadnieniami wymiany i przekazu kulturowego pomiędzy Wschodem i Zachodem. Autor m. in. takich publikacji jak:  "Sonnenkreuz und Lebensbaum. Irland, der Schwarzmeer-Raum und die Christianisierung der europäischen Mitte”  (Krzyż słoneczny i drzewo życia. Irlandia, obszar czarnomorski i chrystianizacja Europy  Środkowej), Stuttgart 1995, "Das wehrhafte Friedensreich. Bilder von Krieg und Frieden in Polen-Litauen (1505-1596)." (Obronne królestwo pokoju. Obrazy wojny I pokoju w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1505  - 1596) Wiesbaden 2004, "Durchlichtung der Welt: Altiranische Geschichte" (Świat przeniknięty światłem. Historia starożytnego Iranu.), Kassel 2008; Welt im Umbruch. Nationalitätenfrage, Ordnungspläne und Rudolf Steiners Haltung im Ersten Weltkrieg; (Świat w okresie przełomu, problem nacjonalizmu. Plany porządku światowego i postawa Rudolfa Steinera podczas I wojny światowej), (Stuttgart 2014).


 

Wykład odbędzie się w Szkole Waldorfskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego 33, po wykładzie planowana jest dyskusja.
Wstęp: 15-20 zł. (wedle możliwości) – pokrycie kosztów przejazdu oraz honorarium prowadzącego.

 

powrót do strony głównej

Wiosenne Święto Szkoły

Wiosenne Święto Szkoły

Dzień Otwarty Szkoły

Dzień Otwarty Szkoły

Narty Rodzinnie

Narty Rodzinnie