Gimnazjum

Nie ma drugiego takiego okresu w naszym życiu jakim jest okres dojrzewania. Nigdy wcześniej i w niewielu momentach później, demonstrujemy tak wielkie zaangażowanie w nasze otoczenie. W tym momencie świat staje przed nami otworem, nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma czasu na nudę. Ten okres to wielka przygoda, przygoda na którą wybieramy się dlatego, że nie wiemy co będzie na jej końcu, co nas czeka. Ciekawość jest naszym przewodnikiem, ona prowadzi nas w nową krainę, krainę dorosłości. W szkole to czas gimnazjum, dlatego misją naszej szkoły jest podążanie za pasją i chęcią poznawania jaki demonstrują młodzi ludzie. Oni są dla nas inspiracją i przewodnikami. Towarzyszymy młodemu człowiekowi w odkrywaniu tego co nowe, uczymy jak pracować i zbierać owoce własnej pracy. Inspirujemy do odwagi i otwartości na wyzwania jakie stawia przed nami dynamicznie rozwijający się świat. W programie gimnazjum kluczową rolę odgrywa praca, przemiana świata i oswojenie go poprzez własny wysiłek. W naszym programie zapraszamy młodych ludzi do własnoręcznego poznawania świata w praktyczny sposób, tak aby młody człowiek czuł się związany ze światem i chciał go zmieniać, aby uczynić go coraz lepszym. Uczniowie uczą się samodzielności w podejmowaniu decyzji i planowaniu własnej drogi życia, tak aby opuszczając naszą szkołę potrafili mądrze obserwować świat i odpowiadać na jego wyzwania.

 

Niepubliczne Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Krakowie powstało w 2012 r. głównie z inicjatywy Rodziców, którzy posyłali swe dzieci do Waldorfskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka i pragnęli, by mogły one kontynuować naukę zgodnie „po waldorfsku”. Inspiracja przyszła od dzieci i rodziców, odpowiedzieli na nią nauczyciele. Celem tej inicjatywy było stworzenie miejsca, w którym uczniowie będą chcieli się uczyć nie z chęci rywalizacji lub ze strachu przed oceną czy nauczycielem, ale z pielęgnowanego odpowiednio przez dorosłych zainteresowania światem, chęci bycia jego aktywną częścią i czerpania z wiedzy i umiejętności spotykanych autorytetów.