Kadra

 

 

 


W naszej pracy wychodzimy z założenia, że jeżeli chcemy inspirować naszych uczniów do rozwoju i pogłębiania ich wiedzy, sami musimy byćdla nich wzorem i inspiracją. Dlatego często uczestniczymy w szkoleniach i kursach doszkalających. Często też zapraszamy nauczycieli i wykładowców waldorfskich z innych krajów, aby wymieniać się z nimi cennymi doświadczeniami. Tego typu wizyty owocują także międzynarodową współpracą na poziomie klas.

Kadrę naszej szkoły stanowią w większości nauczyciele, którzy ukończyli lub są w trakcie podyplomowych studiów Edukacji Niezależnej na Uniwersytecie Warszawskim. Współrganizatorką tych studiów i ich wykładowczynią jest Pani Kasia Cieplińska, równocześnie dyrektorka naszej szkoły podstawowej.

W gronie osób na co dzień pracujących w naszej szkole i będących w stałym kontakcie z uczniami są także współpracujące ze sobą panie psycholog i logopeda. Każdy z naszych uczniów otrzymuje pełną uwagę i specjalistyczną pomoc, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. 

 

Nauczyciele Waldorfskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Krakowie

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum Izabela Cichoń

Jestem nauczycielem dyplomowanym, absolwentką nauczania początkowego krakowskiego WSP. W 1983 roku rozpoczęłam pracę w szkole. Jako nauczyciel cały czas poszukiwałam takiej pedagogiki, która da mi możliwość rozwoju i pozwoli tak patrzeć na dziecko, aby pomóc mu odnaleźć jego własne życiowe zadania i cele. W latach 90-tch należałam do Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta. W tym czasie podjęłam studia podyplomowe na UJ kierunek: nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych. Wtedy też poznałam pedagogikę waldorfską. W 1998 roku ukończyłam II edycję studium waldorfskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Pracując w szkole państwowej realizowałam program autorski oparty na założeniach pedagogiki waldorfskiej. Studia zainspirowały mnie też do pogłębiania wiedzy z zakresu antropozofii w krakowskim terapeutikum „Parsifal” , tam poznałam masaż metodą Pressla i zdobyłam kwalifikacje do jego wykonywania. W tym czasie byłam członkiem Stowarzyszenia „Sztuka Wychowania”, którego celem było propagowanie pedagogiki waldorfskiej i założenie szkoły. Udało nam się to 2004 roku. Brałam udział w tworzeniu dokumentacji naszej szkoły, w której oficjalnie rozpoczęłam pracę rok później.

 

 

 

 

 

 

 


Wychowawczyni klasy V: Katarzyna Cieplińska
 

"...Życie naprawdę jest mrokiem tylko wtedy, gdy mu braknie wewnętrznego pędu; a ten jest ślepy, któremu nie towarzyszy wiedza, a wszelka wiedza jest próżna bez pracy, a każda praca jest pusta i daremna, jeśli w niej nie ma miłości". Tak pisał Gibran. I ja tak właśnie myślę o uczeniu. I o uczeniu się.

Ukończyłam psychologię na UJ, a potem jeszcze różne inne studia podyplomowe oraz różne kursy i szkolenia. Obecnie poza pracą w szkole zajmuję się też kształceniem nauczycieli waldorfskich w ramach Podyplomowych Studiów Edukacji Niezależnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Fascynuje mnie pytanie: Co to znaczy "artystycznie kształtować lekcje"? A marzy mi się upowszechnienie pedagogiki waldorfskiej w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawczyni klasy III: Anna Kruczek 

Urodziłam się i wychowałam w Krakowie. Tu odebrałam też część mego wykształcenia. Jeszcze w trakcie studiów pedagogicznych na AP w Krakowie poszukiwałam alternatywnych dróg w pedagogice. Po ukończeniu studiów, poszukiwania zawiodły mnie do Szkocji, do Camphill Rudolf Steiner`s School Aberdeen- dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Doświadczenie to sprowadziło mnie na tory pedagogiki waldorfskiej. Po powrocie do Krakowa, przez sześć lat pracowałam w przedszkolu waldorfskim „Pod Skrzydłami”. Pracując, ukończyłam Niezależne Studium Pedagogiki Waldorfskiej w Warszawie. Ale życie nie miało by smaku bez możliwości poznawania coraz to nowych terenów. Antropozofia i teologia chrześcijańska, złączone z pedagogiką waldorfską prosiły o poznanie. Wyjechałam do Niemiec, gdzie studiowałam we Freie Hochschule der Christengemeinschaft-Stuttgart - seminarium teologicznym. Pracowałam także w domu spokojnej starości. Opiekowałam się, ludźmi pragnącymi, aby poza ich chorobą i niedołęstwem starczym zobaczyć i odczuć prawdziwie drugiego człowieka.

Po trzech latach wróciłam do Polski. Przez rok pracowałam jako nauczyciel przedszkolny, w przedszkolu waldorfskim „Ziarenko” w Krakowie. Lubiąc jednak wyzwania i sytuacje, w których można dalej poznawać świat, innych ludzi i siebie samego, w 2014 roku rozpoczęłam współpracę ze Szkołą Waldorfską. Objęłam stanowisko nauczyciela świetlicy. Po roku po raz pierwszy objęłam wychowawstwo klasy I. Bycie nauczycielem to uczenie się każdego dnia, stawanie się, z całym spektrum zalet i niedoskonałości. To przygoda, którą pragnę uczynić piękną dla tych, których będę miała zaszczyt spotkać na tej drodze, jak i dla samej siebie.

W wolnych chwilach moim domem stają się góry, a wytchnieniem pastel.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy IV: Rafał Winiarski

Mam wielkie szczęście i przyjemność prowadzić w naszej szkole jako nauczyciel klasowy czwartą klasę szkoły podstawowej. Zdecydowanie preferuję poznawanie się osobiste, bez pośrednictwa internetu.

 

 

 

 

Wychowawczyni klasy VI: Beata Uczkiewicz – Majkut

"Jestem nauczycielem dyplomowanym, absolwentką WSP ukończyłam studia magisterskie na kierunku wychowanie przedszkolne, nauczanie wczesnoszkolne oraz studia podyplomowe z informatyki i edukacji zintegrowanej oraz edukacji niezależnej promujące pedagogikę waldorsfką na UW. Od 1994 roku pracuję jako nauczyciel waldorfski. Jestem współzałożycielką Waldorfskiej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka. Pracuję również z trudną młodzieżą. Dużo przyjemności i radości daje mi praca w harcerstwie, wędrówki po górach i podróże. Survival jest jedną z form spędzania przeze mnie wolnego czasu i urlopu. Od wielu lat organizuję i pomagam w organizacji wyjazdów dla dzieci i młodzieży na obozy i zimowiska."
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawczyni klasy I oraz klasy VII: Anna Kędzierska

Jestem absolwentką pedagogiki-psychoprofilaktyki oraz edukacji artystycznej o specjalności malarstwo. Ukończyłam również pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, a także trzyletnie studium edukacji niezależnej na Uniwersytecie Warszawskim dotyczące pracy nauczyciela w szkole waldorfskiej. Przez dłuższy czas zajmowałam się terapią przez sztukę pracując z osobami niepełnosprawnymi. Od 9 lat jestem związana z edukacją alternatywną.

Bycie nauczycielem w szkole waldorfskiej jest dla mnie z jednej strony ogromną odpowiedzialnością i wyzwaniem, a z drugiej wielką przygodą, radością i pasją. Mocno angażuję się w to, co robię. Jestem szczerze przekonana, że pedagogika waldorfska stwarza nam wszystkim, zarówno dzieciom jak i nauczycielom, przestrzeń do wewnętrznego rozwoju. Daje także sposobność do ciągłego odkrywania drugiego człowieka wraz z całym wachlarzem drzemiących w nim możliwości i talentów.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Wychowawczyni klasy III gimnazjum, nauczycielka j. polskiego: Elżbieta Toś

Nauczycielką byłam od dziecka – moja młodsza Siostra może o tym zaświadczyć i chyba dlatego sama zajmuje się zupełnie czymś innym:)

Następny etap nauczania rozpoczął się dopiero po latach ( po ukończeniu Uniwersytetu Jagiellońskiego ), kiedy moje przygotowanie do pracy z dziećmi pozwoliło mi rozpocząć pracę w Szkole Podstawowej i Gimnazjum jako nauczycielka języka ojczystego i pasjonatka sztuk teatralnych, które tworzę wspólnie z młodzieżą.

Moja praca intryguje mnie już 12 rok, z tym, że od 8 lat w Szkole Waldorfskiej im. J. Korczaka w Krakowie. A że będąc nauczycielem samemu tęskni się do szkolnej ławy, postanowiłam rozpocząć swoją edukację na nowo tym razem w Warszawie, studiując Pedagogikę Waldorfską na Uniwersytecie Warszawskim. Trzyletnie studium wzbogaciło bardzo moją osobowość; w międzyczasie stałam się nie tylko bardziej doświadczonym wychowawcą, ale również szczęśliwą mamą swojego synka, który rośnie tak szybko, że pewnie ani się obejrzę, jak zacznie sadzać swoją młodszą siostrę i wykładać Jej lekcje.

 

 

Zajęcia eurytmii: Anna Byczkowska

Jestem absolwentką germanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów zazdrościliśmy Niemcom, że oni mają szkoły waldorfskie, a u nas takich fajnych "wynalazków" nie ma... Po studiach jakiś czas mieszkałam za granicą, poznając antropozofię od strony filozofii i sztuki (Novalis Hochschulverein, Kamp-Lintfort, Emerson College, Forest Row). W tym czasie "przyszła" do mnie eurytmia i wywarła tak silne wrażenie, że zamiast kończyć studia w Witten-Annen (nauczyciel klasowy z językiem angielskim), rozpoczęłam 4-letnią naukę w London College of Eurythmy. Potem były studia artystyczno-pedagogiczne i wprawianie się w fach nauczyciela eurytmii w przedszkolu waldorfskim oraz w Brighton Steiner School. I pewnie byłabym do dziś w Anglii (albo może gdzie indziej), gdyby nie telefon z Krakowa, że młoda szkoła waldorfska potrzebuje eurytmisty...

I tak od 2006 związana jestem z naszą szkołą - początkowo tylko jako nauczyciel eurytmii, a od 2008/2009 również jako nauczyciel klasowy. W tym czasie ukończyłam kurs eurytmii socjalnej (Haga i Sekem/Egipt). Kontakty z zagranicą pielęgnuję teraz na niwie zawodowej jako polski przedstawiciel IAO, międzynarodowej organizacji wspierającej rozwój pedagogiki waldorfskiej w Europie Środkowej i Wchodniej.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel języka angielskiego w klasach IV - VII szkoły podstawowej oraz II - III gimnazjum: Mariusz Nieroda

Z wykształcenia i pasji jestem filozofem oraz etnologiem. Ukończyłem filozofię na UJ oraz studiowałem etnologię. Ważnym elementem mojego życia są języki obce – uczyłem się ich 6 w tym dwóch starożytnych. Język obcy to nowy model poznania świata, pozwala zobaczyć to co znane, w nowym świetle. Z pedagogiką alternatywną związałem się 9 lat temu i ta przygoda trwa nadal. Edukacja dla mnie nie jest zapisywaniem pustej karty, edukacja to rozpalanie ognia. Dzieci posiadają w sobie niespożytkowane zasoby energii w postaci chęci poznawania świata. Odnalezienie wielkich tajemnic otoczenia, w najprostszych zdawałoby się rzeczach wokół nas, jest sztuką. Dlatego też w wychowaniu potrzebujemy pasji, aby ciągle i na nowo rozpalać żar ciekawości świata. Wychowanie to sztuka, wychowawca to artysta. W pracy z dziećmi staram się rozpalać ciekawość, ciekawość wobec tego, co czasami wydaje się nam najprostsze, pasja jest najlepszym przewodnikiem po świecie codziennych tajemnic. Ukończyłem Podyplomowe Studium Edukacji Niezależnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz kilkanaście kursów dotyczących alternatywnych metod pracy z dziećmi m.in. w Niemczech, Włoszech, Anglii oraz na Węgrzech. Obecnie jestem w trakcie studiów doktoranckich na kierunku socjologia UJ oraz przedstawicielem polskiego środowiska szkół waldorfskich na arenie europejskiej w ramach ECSWE.

Wiele lat spędziłem na pracy w organizacjach pozarządowych wspierając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, co pozwoliło mi na poznanie drugiego człowieka jako źródła niezbadanych tajemnic. Interesuję się filozofią, alternatywnymi ruchami społecznymi oraz alternatywnymi modelami organizowania przestrzeni społecznej. Moją pasją jest sport, w każdej formie i o każdej porze. Lubię biegać, ale także grać w gry zespołowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wychowawczyni klasy II szkoły podstawowej: Donata Duda

Ukończyłam studia magisterskie, kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe, kierunek teatrologiczno – kulturowy na UJ; podyplomowe studia Edukacji Niezależnej, specjalizacja edukacja szkolna w pedagogice waldorfskiej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Chcąc jeszcze więcej się nauczyć i poznać nowych ludzi trafiłam do Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu i ukończyłam kurs z dyplomem certyfikowanego fundraiser'a.

Od 2010 roku jestem prezesem Zarządu Fundacji WENA; od 2013 roku członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Związku Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce. Bardzo lubię działać i zajmować się szeroko pojętą organizacją. Kocham pracę nauczyciela, bo daje mi możliwość realizowania ogromnej ilości pomysłów i współpracy z uczniami. Szkoła bez podręczników daje ogromne pole do popisu dla nauczyciela i ucznia, wystarczy tylko chcieć.

Od 14 lat jestem nauczycielką. Przez 4 lata w przedszkolu publicznym, gdzie poznałam fantastycznych ludzi, potem przez rok w przedszkolu waldorfskim, gdzie tak naprawdę zrozumiałam, na czym polega rola nauczyciela. Ponad 10 lat uczę w szkole waldorfskiej im. J. Korczaka. Przez 9 lat byłam wychowawczynią klasową (dwukrotne wychowawstwo: pierwsze od klasy I – VI, kolejne od klasy IV – VI).

Obecnie pełnię funkcję dyrektora administracyjnego naszego Gimnazjum i zajmuję sprawami organizacyjnymi w szkole, ale w drugim półroczu wróciłam do uczenia muzyki. Praca z uczniami była mi szalenie potrzebna.

Lubię pracować z uczniami i mimo niełatwych chwil na mojej ścieżce zawodowej nigdy nie żałowałam podjętych decyzji odnośnie uprawianego zawodu i miejsca, które wybrałam. Wszelkie wysiłki i starania podejmowałam świadomie i z dużym zaangażowaniem, bo zawsze jest i było warto:) Jestem ogromnie wdzięczna za to, że pracuję w szkole waldorfskiej i dziękuję osobom, które pomogły mi podjąć decyzję, by rozpocząć przygodę z pedagogiką. Jeszcze nigdy i nigdzie nie nauczyłam się tyle o sobie, co tutaj. To miejsce sprawia, że staję się dojrzalsza i bardziej świadoma siebie. Wymaga ogromnego zaufania nie tylko do siebie, ale i współpracowników. To ciągły proces i nieustanna nauka. Nieustannie w drodze do stworzenia idealnego sposobu samozarządzania przez zespół ludzi.

Szkoła znaczy dla mnie wiele, ale nie dałabym jej z siebie tyle, bez wsparcia bliskich.

Kocham taniec, dobrą książkę, podróżowanie. Szczególnie dobrze nastrajają mnie góry. Brak czasu na dłuższe wyjazdy rekompensuję bardzo długimi spacerami, zawsze w cudownym towarzystwie i bez względu na pogodę:). Bardzo lubię jeść i gotować, a w gotowaniu eksperymentować. Lubię ludzi.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Wychowawczyni II klasy gimnazjum, nauczyciel plastykyki i zajęć technicznych: Anna Wojnarska

Każdy dzień stawia przed nami nowe tajemnice. Aby je dojrzeć trzeba umieć patrzeć, aby się z nimi zmierzyć trzeba mieć odwagę, aby umieć je przekuć na własne umiejętności trzeba wytrwałości i pracy. Każdy czas spędzony z dziećmi w szkole to wyjątkowy czas, w którym wszyscy zbliżamy się do tych tajemnic. Dzieci potrafią odczuwać i pokazywać piękno. Na lekcjach malowania i rysowania uczymy się patrzeć i słuchać, aby ciągle dostrzegać i odkrywać tajemnice. Uczymy się cierpliwości, uważności i odwagi, aby pokonywać małe i duże trudności. Wydobywamy na światło dzienne piękno, które płynie z głębin nas samych.

Od czternastu lat jestem nauczycielem w szkole waldorfskiej. Byłam nauczycielem klasowym, a obecnie uczę przedmiotów artystycznych: malowania, rysowania form oraz prac ręcznych. Prowadzę warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych. Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim - wydział artystyczno – pedagogiczny, specjalność - grafika użytkowa  oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki waldorfskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 

Nauczycielka j. angielskiego w klasach I-III: Marta Cachro

Ukończyłam Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych UJ, trzyletnie podyplomowe studia w Studium Edukacji Niezależnej na UW, przeszłam szczegółowe szkolenia przedmiotowe na Węgrzech (Miszkolc), w Niemczech (Altenberg) i Włoszech (Bolonia).

W naszej szkole uczę j. angielskiego w klasach młodszych. Staram się aby spotkanie z językiem było dla dzieci jednocześnie podróżą do kraju z którego on wyrasta. Podczas tej podróży spotykamy się z postaciami takimi jak Humpty Dumpty zaludniającymi tradycyjne angielskie rymowanki dla dzieci, bawimy się w rytmie irlandzkich i staroangielskich melodii, słuchamy opowieści Beatrix Potter a także odwiedzamy tajemniczy celtycki świat króla Artura. Tudzież Davida Bowie'go. Poza szkołą robię zawrotną karierę jako mama dwóch cudownych dziewczynek a w wolnych chwilach których prawie nie posiadam usiłuję kultywować pasje młodości: czytanie (ostatnio Ann Packer i Lem), śpiewanie (Lascia Ch'io Piaaaaaaaanga), malarstwo (jak pokonać realizm kalafiora?) oraz, last but not least, antropologię kultury (warstwy znaczeniowe przedmiotów).

 

 

Nauczycielka matematyki i fizyki: Adrianna Wisła

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego kierunku matematyka z fizyką, kończąca także psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z pedagogiką waldorfską od dwóch lat. Wcześniej - jako wolontariuszka ucząca młodzież z trudną sytuacją rodzinną.

Wprowadza uczniów w fascynujący świat matematyki, nieustannie czerpiąc od nich inspirację. Zachęcając do samodzielności i odwagi w logicznym myśleniu, sama wciąż uczy się na nowo. Często z dystansem i poczuciem humoru wprowadza w świat naukowców, wynalazków i rozmaitych przełomowych eksperymentów. W wolnym czasie poświęca się podróżom, najczęściej długodystansowym rowerowym, zagranicznym, ale także po górskich szlakach. Z entuzjazmem i pomocą uczniów stara się, by proces odkrywania wiedzy był aktywny i twórczy a przez to satysfakcjonujący.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel muzyki w gimnazjum, w klasie I-IV szkoły podstawowej, chór: Wassim Ibrahim

Urodzony w Damaszku, w Syrii, w 1978 roku. W 1998 roku ukończył pierwsze studia z tytułem inżyniera budownictwa i w ciągu następnych siedmiu lat, brał udział w licznych projektach w Syrii. Swoją przygodę muzyczną rozpoczął w wieku sześciu lat, grając na flecie i Oud. W latach 1990-1996 rozpoczął naukę gry na instrumencie – Oud, którą prowadził nauczyciel Fayez Zahe Aldin. Następnie rozpoczął studia na kierunku Harmonia i kontrapunkt, które prowadziła Prof. Bella Tagezieva. 2005 rok to początek kariery akademickiej w High Institute of Music (Wydział Teorii i Kompozycji) w Damaszku. Studia ukończył w 2010 roku, współpracując z wieloma wykładowcami. Jego edukację prowadzili profesorowie pochodzenia rosyjskiego, kompozycję wykładał Prof. Serge Kopperanov, teorię - Prof. Bella Tagezieva, dyrygenturę - Prof. Victor Babenko oraz Mr Missak Baghboudarian; dyrygent Syryjskiej Orkiestry Symfonicznej. Następnie Wassim Ibrahim uzyskał stopień magistra studiów kompozytorskich na Akademii Muzycznej w Krakowie, w Polsce, pod nadzorem Prof. Józefa Rychlika w 2015 roku. Obecnie jest studentem studiów doktoranckich Akademii Muzycznej w Krakowie i kontynuuje kierunek kompozytorski, współpracując z Prof. Józefem Rychlikiem. W latach 2010-2013 rozpoczął profesjonalną karierę muzyczną jako nauczyciel w Higher Institute of Music w Damaszku, w Syrii, gdzie wykładał historię muzyki międzynarodowej, prowadził zajęcia z harmonii i kształcenia słuchu.

Jego profesjonalna kariera kompozytorska rozpoczęła się w 2002 roku, od skomponowania sześciu piosenek dla dzieci, które znalazły się na płycie dedykowanej najmłodszym. Następnie jego utwory były wykonywane na wielu festiwalach, w różnych krajach i halach koncertowych na całym świecie, między innymi: podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień w Austriackim Forum Kultury w Warszawie; w Sali Koncertowej Filharmonii Krakowskiej; podczas Festiwalu Krakowskiej Akademii Muzycznej – aXes; w trakcie Dni Kultury Syryjskiej w teatrze Muth w Wiedniu, w Austrii; na koncertach w Burgtheater Kasino oraz Ehrbar Saal w Wiedniu, w Austrii; w New Jersey i Wisconsin w Stanach Zjednoczonych; w Niemczech; na konferencji Chrześcijaństwo-Islam w Bejrucie, w Libanie; na festiwalach: Damaszek – arabska stolica kultury; Aleppo – stolica kultury islamskiej; na festiwalu chórów Aswatuna w mieście Petra, w Jordanii; w Opera House w Damaszku. Wassim Ibrahim był także członkiem chóru Chamber Choir w Higher Instytut of Music w Damaszku. Występował też w wielu krajach, grając na Oud; między innymi w: Stanach Zjednoczonych, Austrii, Niemczech, Polsce, Francji, Włoszech, Czechach, Rosji, Maroku, Jordanii, Algierii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Libanie i Syrii. Uczestniczył także w wielu warsztatach, kursach i koncertach: kurs kompozytorski w Krakowie, w Polsce, prowadzony przez kompozytora Macieja Jabłońskiego w 2013 roku, warsztaty kompozytorskie w Austrii, w Wiedniu prowadzone przez kompozytor Johannę Doderer, warsztaty pod kierunkiem mgr Geralda Resch z Wiednia w Syrii w 2010 roku. Występował też jako solista lub członek chóru (tenor) na koncercie Mediterranean Youth orchestra „Ewangelia Jana”, którego dyrygentem był Alain Jotard (w Damaszku – Maroku – Nicei , Marsylii, Francji). Brał udział także w warsztatach prowadzonych przez kompozytora Joseph’a Vella na Malcie w 2009 roku. Uczestniczył w wykonaniu dwóch utworów podczas Festiwalu Chórów i Orkiestr Czajkowskiego w Moskwie w 2008 roku. Brał też udział w warsztatach prowadzonych przez francuskiego kompozytora Silvin’a Casancon’a w 2008 roku. Uczestniczył również we wszystkich koncertach jako członek Syryjskiej Orkiestry Symfonicznej oraz chóru Chamber Choir w sekcji tenorów w latach 2005 – 2013.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Psycholog szkolny: Dominika Jordan – Czerska

Z wykształcenia jestem psychologiem, absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Szczęśliwym zrządzeniem losu tuż po studiach zetknęłam się z pedagogiką waldorfska, która od tego czasu intensywnie zagościła w moim życiu. W 2004 roku spotkałam grupę zapalonych ludzi, którzy mimo wielu trudności i przeciwności losu zapragnęli utworzyć pierwszą w Krakowie Waldorfską Szkołę Podstawową. Gdy dzięki nim poznałam bliżej pedagogikę waldorfską, wiedziałam, że „to jest to”. Coś czego od dawna poszukiwałam a co właściwie przyszło do mnie samo... Przez pierwszy rok pracowałam w Waldorfskim Przedszkolu „Pod Skrzydłami” jako nauczyciel. Był to wspaniały czas w którym miałam możliwość poznawać pedagogikę Rudolfa Steinera w praktyce z dziećmi od najmłodszych lat. Od września 2005 roku zaczęłam pracę w Waldorfskiej Szkole Podstawowej najpierw jako nauczyciel świetlicy a następnie jako psycholog. Spotkanie to trwa do dziś. 

W tak zwanym międzyczasie ukończyłam Podyplomowe Studium Pedagogiki Niezależnej na Uniwersytecie Warszawskim - kierunek: pedagogika waldorfska, liczne kursy i szkolenia z zakresu psychologii i pedagogiki. Posiadam m.in. Certyfikat Realizatora Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, Kurs kwalifikacji pedagogicznych, Kurs kwalifikacyjny do nauczania „Wychowania do życia w rodzinie”. Od czasu do czasu gościnnie odwiedzam studentów humanistycznych kierunków UJ przybliżając im praktyczną stronę pracy szkół waldorfskich. Także jako psycholog od kilku lat współpracuję z przedszkolami waldorfskimi i tymi które inspirują się pedagogiką waldorfską zarówno w Krakowie jak i w innym miastach.

Poza pracą uwielbiam spacery po lesie, zbieranie grzybów, gry planszowe w gronie przyjaciół i znajomych. Kocham przyrodę, zwierzęta, rośliny. Interesuje się akwarystyką, uprawą i pielęgnowaniem roślin, uwielbiam gotować i spotykać się z ludźmi. Jestem zadeklarowaną wegetarianką.
Trudno pisać o sobie... A jak widzą mnie inni?
„...pogodna, radosna i empatyczna osoba. Pracę traktuje jak pasję życiową…”
„Jest oddana swojej pracy z dziećmi i z młodzieżą. Ma pozytywne i optymistyczne nastawienie do świata i do ludzi…”
„Ma poczucie humoru, które na co dzień pomaga jej w pracy z dziećmi i młodzieżą.”
„Jej uśmiech i ciepło sprawiają, że dzieci szybko obdarzają ją zaufaniem. Zawsze bardzo pomocna i empatyczna, ale kiedy trzeba także i stanowcza”

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Wychowawczyni świetlicy:  Magdalena Ryć

Od września 2015 - Podyplomowe Studium Edukacji Niezależnej, Uniwersytet Warszawski. 2009 - 2011 Podyplomowe Ekonomia społeczna, Małopolska Szkoła Administracji
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. 2004 - 2009 Komunikacja społeczna, Filologia Polska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
Lubię ludzi, lato, makaron ze szpinakiem i Pepsi. Lubię wiatr we włosach gdy pędzę na rowerze lub na rolkach, zapach ciasta gdy przekraczam próg domu, dźwięki trzaskających płyt winylowych podczas niedzielnej siesty. Lubię mieć czas na czytanie i robienie kolaży. Kocham śpiewać Gospel i dawać radość innym! Lubię piesze wycieczki to tu, to tam. Lubię się śmiać, wygłupiać, spacerować, zachwycać światem. Nieustannie zakochana jestem w Nowej Hucie i w Życiu.

 

 

Lidia Marek – nauczycielka języka niemieckiego

 

 

Jestem absolwentką germanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuję z dziećmi i z młodzieżą już od 2002 roku i pewnie jest to „miłość od pierwszego wejrzenia” bo trwa tak nieprzerwanie aż do dziś… Bardzo lubię to co robię, więc chyba jestem szczęściarą. Moja przygoda ze Szkołą Waldorfską rozpoczęła się niedawno, bo we wrześniu 2015 roku, ale już czuję, że to właśnie „to coś”. Cieszę się, że mogę głębiej poznać pedagogikę Rudolfa Steinera. Jej idee wydają się być coraz bardziej aktualne i godne stosowania. Prywatnie jestem mamą 10-letniej Niny, która bardzo dba o to aby mama przypadkiem się nie nudziła…. Jeżdżę na rolkach, rowerze, na nartach. Pływam, tańczę Zumbę….. jak to dziesięciolatka!

 

 

Nauczycielka ogrodnictwa: Ewa Marczak

Najlepiej czuję się w otoczeniu natury. Ogród pozwala mi wsłuchać się w siebie, wyciszyć oraz naładować pozytywną energią. Największa frajdę sprawia mi uprawa roślin, które można zjeść, przerobić, przetworzyć lub w inny praktyczny sposób wykorzystać. Swoją pasją chcę dzielić się z innymi , szczególnie z młodymi ludźmi, którzy dopiero uczą się procesów zachodzących w przyrodzie, a jest to jedna z dróg poznania świata. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat: Kamila Cudnik 

Nauczyciel geografii, biologii i informatyki: Emilia Mariańska

Wychowawczyni świetlicy:  Agnieszka ZagajskaWychowawczyni świetlicy: Paulina Konieczko

Janusz Korczak pisał o dobrym wychowawcy, że to osoba „która nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje, przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.

Ten cytat to dla mnie idea pracy z dziećmi do której każdego dnia staram się dążyć. W naszym „Korczaku” urzekła mnie atmosfera i klimat szkoły oraz podejście nauczycieli do dzieci. Spodobała mi się wolność, której dzieciakom się nie odbiera, ale daje możliwość rozwoju poprzez własne zainteresowania. To co dla mnie najważniejsze, stawia się tu na dzieci, pozwala się im wzrastać nie odbierając im wyboru, mogą być indywidualistami, iść różnymi drogami ale i tak w końcu połączy ich wspólny cel – chęć poznania Świata.

W pedagogice waldorfskiej odnajduję to czego poszukiwałam we wcześniejszej pracy z dziećmi.  Jestem absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.Nauczycielka wychowania fizycznego: Aleksandra Stefaniak

Nauczycielka religii : Karolina Cygan


 

Nauczycielka edukacji do spraw bezpieczeństwa: Anna Kleszyk

Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki specjalność wychowanie obronne i fizyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe z edukacji technicznej i zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na Politechnice Krakowskiej. Posiadam kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy. Specjalizuję się w organizowaniu i przeprowadzaniu kursów z zakresu pierwszej pomocy. W szkole prowadzę zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa dla uczniów klasy VIII. Prowadzę również zajęcia dla studentów na Akademii Górniczo-Hutniczej z podstaw ratownictwa medycznego. Jestem specjalistą ds. BHP. Przeprowadzam  treningi personalne. Sport towarzyszy mi w życiu niemal od zawsze. Od najmłodszych lat, już wtedy brałam udział w zmaganiach we wszystkich możliwych dyscyplinach, w wielu z nich z dobrymi wynikami. Przez prawie 8 lat trenowałam taekwon-do, następnie piłkę koszykową. Ciągły kontakt ze sportem pokazał mi jak ważna jest wiedza z zakresu pierwszej pomocy, wszyscy powinniśmy ją posiadać, i często powtarzać. Ukończyłam kurs instruktorów fitness. Jestem specjalistą do spraw żywienia. Gotowanie jest moją pasją którą, lubię zarażać podczas zajęć szkolnych i uświadamiać uczniom jak ważna jest dieta w życiu każdego człowieka.  Praca na kilku płaszczyznach wspomaga mój rozwój oraz motywuje do działania.

 

Logopeda: Elżbieta Lekan

Jestem absolwentką filologii polskiej i logopedii. Pracuję jako terapeuta mowy w Waldorfskiej Szkole Podstawowej oraz w  Motylowie, w przedszkolu z elementami pedagogiki waldorfskiej w Krakowie. Pod swoimi skrzydłami mam wiele dzieci dotkniętych trudnościami językowymi oraz najlepszą na świecie grupę teatralną!

Moje spotkanie z pedagogiką waldorfską zaczęło się od  wykładu pewnej nauczycielki matematyki z Bielska i... trwa do dziś. Szukając dobrej szkoły dla swojego dziecka, znalazłam również miejsce dla siebie. Podjęłam studia waldorfskie na Uniwersytecie Warszawskim, chcąc być lepszym terapeutą i nauczycielem, studiując tę pedagogikę staję się też lepszym i uważniejszym człowiekiem. Chociaż od ponad dwudziestu lat mieszkam w Krakowie, w duszy jestem dziewczynką ze wsi, a dokładniej z lasu, biegnącą z krzykiem za tatą, by pokazać mu znalezionego grzyba..."


 

Warsztat z gliny i drewna: Bogumił Madej

Etyka: Weronika Madej

 

Warsztaty stolarskie: Tadeusz Nowak

W latach 2005 – 2011 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby, II Pracowni Interdyscyplinarnej na Wydziale Malarstwa, oraz w Studium Pedagogicznym. Uczestniczył też w zajęciach Pracowni Rzeźby VI na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.W roku szkolnym2010/11 pracował w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia  im. Fryderyka Chopina w Krakowie na stanowisku nauczyciela Plastyki i Wiedzy o kulturze.W 2013 roku ukończył szkolenie w zakresie technologii robót wykończeniowych w budownictwie. Od wielu lat pracuje w warsztacie obróbki plexiglasu. Specjalizuje się w rzeźbieniu w drewnie. Zajmuje się problematyką rozróżniania sztuczności i naturalności tworzyw, ichsensów i znaczeń, przeznaczeń, oraz możliwości transformacji, szczególnie z perspektywy podziału i przenikania się kultury i natury. Stolarstwo traktuje jako poszukiwanie i uaktywnianie potencjalności twórczej w człowieku drogą czynności manualnej; odkrywanie siebie samego i otaczającego świata poprzez poznawanie materiału, techniki i możliwości własnego ciała; jako integrację psychiczno – fizyczną, aktywną medytację, rozwój duchowy, mentalny i społeczny.

 

Głowna księgowa Fundacji Wena: Katarzyna Kryniger - Markowiak