Kadra


Wychowawczynie grupy:

Pani Beata Uczkiewicz - Majkut
Pani Agata GutterDyrektor:

Pani Donata DudaGospodyni przedszkola:

Pani Maria Madej