Przedszkole

 

Drodzy Rodzice,

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w naszym przedszkolu:
 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola można składać do 27 marca 2020 r. w sekretariacie Waldorfskiej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka.
Po tym czasie zadzwonimy, by umówić się na spotkanie.Ogłoszenie wyników naboru odbędzie się 24 kwietnia 2020r.

 

Do 8 maja 2020 rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola proszeni są o złożenie deklaracji o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

11 maja 2020r. - ogłoszenie list przyjętych dzieci do przedszkola. Informacje przekazane zostaną drogą telefoniczną oraz mailową na podane adresy.

 

Jednocześnie zapraszamy na Dzień Otwarty Przedszkola Króla Maciusia w dniu 12 marca w godzinach 17.00-18.00.