Szkoła podstawowa

 

ZAPISY DO WALDORFSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA


Zapisy do klasy pierwszej prowadzone są od stycznia do wyczerpania wolnych miejsc.
Procedura rekrutacji obejmuje:

• wstępną rozmowę rodziców z zespołem rekrutacyjnym,
• spotkanie dziecka i jego rodziców z psychologiem szkolnym - badanie gotowości  dziecka do podjęcia nauki w szkole,
• lekcja „próbna”kandydatów na uczniów
• podpisanie umowy w obecności przedstawiciela organu prowadzącego.O przyjęciu dziecka decyduje:

• wynik spotkania z psychologiem i zespołem rekrutacyjnym,
• wynik spotkania z przedstawicielem organu prowadzącego szkołę,
• uiszczenie wpisowego w terminie do dwóch tygodni od podpisania umowy.

Kolejność zgłoszeń nie jest decydująca. Pierwszeństwo mają dzieci po przedszkolu waldorfskim oraz dzieci mające rodzeństwo w naszej szkole.
Zapisy do pozostałych klas prowadzone są, o ile dysponujemy wolnymi miejscami. Procedura rekrutacji obejmuje wówczas dodatkowo spotkanie z nauczycielem klasowym.